Zonder winstoogmerk

Privacy - GDPR - AVG

Sedert mei 2018 is ook op alle verenigingen de privacywetgeving van toepassing. Alle verenigingen die een ledenbestand met meer dan louter naam en adres bijhouden, of bijvoorbeeld regelmatig foto’s publiceren van diverse door de vereniging georganiseerde activiteiten, dienen hiervoor de expliciete toelating te hebben van de leden. Deze toelating kan te allen tijde door een lid herroepen worden. Het is duidelijk dat dit de vereniging af en toe voor wat onmogelijke keuzes plaatst.

Belangrijk is dat de vereniging een privacy policy opstelt, en in dat kader ook aan elk lid aan de vereniging een expliciete toelating verleent zijn data te mogen verwerken.

De vereniging dient op zijn beurt zorg te dragen voor de veiligheid van deze gegevens, en aan elk lid op zijn vraag inzage te geven en correcties en aanpassingen te doen.

Uiteraard kan u op onze diensten beroep doen om het privacy beleid van uw vereniging op punt te stellen en hiervoor de nodige documenten te ontwerpen

Onze toegevoegde waarde:

Wij assisteren bij de organisatie conform de GDPR-richtlijnen van de beveiliging van alle persoonlijke gegevens, het opstellen van het privacy beleid en de verklaring waarmee de leden en andere betrokkenen instemmen met het gebruik van hun gegevens.