Zonder winstoogmerk

Statutaire aspecten

Voorafgaand aan het opstellen van de statuten dient overlegd hoe men de vereniging structureert met het oog op een flexibele werkbaarheid. Overwegingen bij deze “architectuur” zijn bijvoorbeeld de werkbaarheid van de algemene vergadering. Moet men bijvoorbeeld kiezen voor een beperkt aantal “effectieve leden” met stemrecht en een groot aantal “toegetreden leden” zonder stemrecht? Hoe kan hierdoor de democratische besluitvorming gehandhaafd blijven? Moeten we de toetreding van leden reglementeren? Moeten we bepaalde activiteiten niet in een aparte vereniging onderbrengen? Maar hoe houden we de controle over deze vereniging?

De eerste doelstelling van de statuten is uiteraard de beperkte aansprakelijkheid van leden en bestuursleden te waarborgen. Een kleine voorafgaande analyse van de werking en acties van de toekomstige vereniging geeft een inzicht in mogelijke risico’s op dit vlak. Zo zal een leesgezelschap dat maandelijks samenkomt quasi geen aansprakelijkheidsproblemen hebben, terwijl dit voor een fietsclub met meerdere wedstrijden per jaar duidelijk anders ligt. Deze laatste heeft praktisch geen andere keuze dan opteren voor het statuut van vzw.

Wanneer men de verplichtingen van een vzw t.o.v. een feitelijke vereniging vergelijkt zal men opmerken dat deze niet zo enorm verschillen, uitgezonderd de verplichtingen van publicatie en neerleggen van de jaarrekening en de begroting

Het is steeds gevaarlijk “mutatis mutandis” de statuten van een vergelijkbare vereniging over te nemen of bestaande modelstatuten te gebruiken: in ieder geval moet gecheckt worden of de gekozen architectuur in deze modellen mogelijk is. Let op dat minimaal alle bepalingen die bij wet verplicht zijn, ook in de statuten zijn opgenomen

Daarnaast is het ook essentieel een opsplitsing te maken tussen wat men in de statuten zelf opneemt (moeilijk te wijzigen!), en wat men reserveert voor het Intern Reglement. De statuten dienen gepubliceerd, voor het Intern reglement is dat niet nodig.

Een ander aspect dat niet mag uit het oog verloren zijn de verzekeringen. Ook deze beslissing dient genomen in functie van de noodzaak. Te verzekeren risico’s zijn zeker de Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Lichamelijke Ongevallen van de Leden. Er kan ook overwogen worden een verzekering Rechtsbijstand te nemen. Meerdere gerenommeerde maatschappijen bieden deze verzekeringen aan.

Tenslotte dient in het licht van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en verenigingen zeker de Verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid overwogen Let op: deze verzekeringen zijn op het vlak van aansprakelijkheid geen alternatief voor het oprichten van een vzw met rechtspersoonlijkheid. Alleen deze rechtspersoonlijkheid is een afdoende waarborg voor het afschermen van de hoofdelijke en solidaire aansprakelijkheid van leden en bestuursleden.

Onze toegevoegde waarde:

Wij stellen onze kennis en ervaring op dat vlak ter beschikking om de optimale architectuur van de vereniging uit te tekenen, de optimale structuur te kiezen en de beste beslissingen te nemen.