Zonder winstoogmerk

Going Concern

Naast de juridische en administratieve verplichtingen bij de oprichting zijn er ook de permanente en jaarlijks terugkerende verplichtingen. Hieronder vallen uiteraard de verplichtingen op vlak van financies en boekhouding, maar ook de verplichtingen inzake communicatie en rapportering, verbonden aan de inhoudelijke werking van de vereniging. Het naleven van deze verplichtingen is essentieel voor verenigingen om hun rechtspersoonlijkheid te kunnen behouden en hierdoor de aansprakelijkheid van haar leden te kunnen vrijwaren