Zonder winstoogmerk

Jaarlijkse acties - Statutaire AV

De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering zou een van de hoogtepunten van de werking moeten zijn. Op deze samenkomst wordt immers niet alleen de volledige evaluatie gedaan van de werking van het afgelopen jaar, en wordt eveneens het jaarprogramma en het budget voor het volgende werkjaar besproken.

In de Statutaire Algemene Vergadering komen verplichtend de volgende agendapunten aan bod:

Voor het afgelopen werkjaar:

  • Volledig inhoudelijk verslag van de werking van de vereniging
  • Volledig financieel en boekhoudkundig verslag
  • Verslag van de commissarissen die de boekhouding gecontroleerd hebben.
  • Kwijting verlenen aan het bestuur en andere mandatarissen

De Algemene Vergadering is autonoom bevoegd hierover alle mogelijke vragen te stellen en deze verslagen al dan niet goed te keuren. Deze goedgekeurde rekeningen worden dan ook officieel neergelegd en de fiscale aangifte wordt op basis hiervan opgesteld.

Voor het volgend werkjaar:

  • Het volledig jaarprogramma zoals voorgesteld door het bestuur
  • De begroting die wordt voorgesteld om dit jaarprogramma te realiseren
  • Het vaststellen van het bedrag van het lidgeld
  • Het aanstellen van de commissarissen

Onze toegevoegde waarde:

Op vraag van de vereniging begeleiden of organiseren wij de jaarlijkse statutaire vergadering en zorgen wij voor de nodige rapportering en het goede verloop van de vergadering.