Zonder winstoogmerk

Nuttige links

Een interessante en uitgebreide brochure

op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie over de verenigingen zonder winstoogmerk

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/vzw-nl.pdf  

Enkele belangrijke weetjes
over het oprichten van een VZW op de site van de FOD - Kanselarij van de Eerste Minister

http://procedures.business.belgium.be/nl/uw_bedrijf_beheren/oprichting/vennootschapsvormen/vzw/

Een zeer interessante brochure
op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie over de nieuwe wetgeving op de VZW’s

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-06_vzw-asbl_nl2.pdf

En op de site van het VBO, met ruimere info over de commerciële vennootschappen

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/channelentries/zhhjfpw/files/vbo-feb_brochure-code_carre_nl_web-page.pdf?4an8kri

En tenslotte het “WETSONTWERP"

"tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen" zelf:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3119/54K3119001.pdf

Zo gauw de definitieve tekst beschikbaar wordt publiceren wij hier de link

Een bijzonder interessant artikel
van de NBB over “Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België”

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/other/3143-frb-pod-economischgewicht.pdf

Ook wat geschiedenis

Wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

https://www.nbb.be/doc/ba/jur/npi/wet19210627%20juli2009.pdf

 Wet van 2 mei 2010

https://www.nbb.be/doc/ba/jur/npi/loiwet20020502.pdf