Zonder winstoogmerk

Onze toegevoegde waarde

Een unieke combinatie van expertises, enerzijds op het vlak van de inhoudelijke werking en de eigenheid van verenigingen, en anderzijds de juridische en administratieve aspecten, die het verenigingsleven reglementeren.

Professionalisering is een maatschappelijke trend die zich stilaan ook in het verenigingsleven aftekent. Niet alleen wordt de reglementering rond het verenigingsleven steeds strikter, ook de wijze van communiceren wordt steeds technischer en de verwachtingen van de leden steeds duidelijker uitgesproken. Leidinggeven in een vereniging vereist van bestuurders dan ook steeds meer vaardigheden die evolueren naar de skills waarover managers van bedrijven dienen te beschikken. Ook in hun vereniging verwachten leden een professionele aanpak door hun bestuur. En toch blijft een vereniging op de eerste plaats emotie en engagement ten voordele van een maatschappelijk doel. Er is bijgevolg steeds de breuklijn tussen een professionele aanpak enerzijds en het emotionele aspect, waarzonder een vereniging gewoon een “bedrijf” zou zijn. 

Dé uitdaging van de bestuurders is bijgevolg deze beide succesvol te verzoenen.