Zonder winstoogmerk

Expertise

Ervaring is de basis van expertise. En met expertise bedoelen wij niet alleen de kennis van alle administratieve en juridische aspecten, maar ook, en minstens even belangrijk, het afstemmen van de architectuur van een vereniging op haar specifieke doelstellingen, en haar externe relaties en strategische allianties. Afhankelijk van de activiteiten en doelstellingen van de vereniging dient haar architectuur specifiek opgebouwd, zodat het maatschappelijk doel maximaal kan gerealiseerd worden.

Anders dan in bedrijven kunnen relaties en verhoudingen niet worden uitgebouwd met financiële participaties, maar moet dit met “mensen” gebeuren. “De juiste man / vrouw op de juiste plaats” is wellicht nergens beter van toepassing dan in het verenigingsleven!