Zonder winstoogmerk

Neutraliteit

Een van de belangrijkste meerwaarden van een externe adviseur is dat hij absoluut neutraal en in volledige onafhankelijkheid kan optreden, los van alle “kampen” die zich eventueel in de schoot van de vereniging ingegraven hebben.

Ons uitgangspunt bij elke opdracht is dat wij niet werken voor de voorzitter, niet voor de secretaris of voor de penningmeester, maar voor de VERENIGING. Dit is de enige wijze waarop het vertrouwen van bestuur en leden kan verkregen worden. Dezelfde neutraliteit is de rode draad doorheen al onze interventies en is de sleutel tot het succesvol uitvoeren van elke opdracht.

Wij bieden aan verenigingen een neutrale en professionele full-service.