Zonder winstoogmerk

Objectiviteit

Betrokkenheid en engagement zijn essentieel in een vereniging, maar zij vertroebelen soms het juiste inzicht. Zij zijn de drijvende kracht achter de vereniging, maar kunnen ook aanleiding geven tot foute beslissingen. Dezelfde gedrevenheid kan ook leiden tot spanningen en zelfs scheuren binnen de vereniging. Sociale experimenten hebben aangetoond hoe meningsverschillen louter op basis van emotie kunnen escaleren tot ernstige conflicten.

In een dergelijke situatie is het belangrijk dat thema’s kunnen worden losgekoppeld van emoties en tot hun essentie en juiste proporties teruggebracht.

Conflicten tussen voor- en tegenstanders, “believers” en “non-believers” moeten met de grootste omzichtigheid worden aangepakt en op de meest voorzichtige diplomatische en vooral objectieve approach worden opgelost. Hierbij worden wij niet gehinderd door enige emotionele betrokkenheid, en kunnen wij projecten in alle objectiviteit aanpakken.