Zonder winstoogmerk

Totaalbenadering

In onze aanpak focussen wij ons uiteraard op de ons toevertrouwde opdracht, doch wij doen dat steeds in de totale context van de vereniging. En dat kan alleen maar wanneer wij vooraf niet alleen uitgebreid kennis gemaakt hebben met de vereniging, maar ook een zicht hebben op haar doelstellingen, haar manier van werken, haar structuur en haar “tradities”.

Wij zijn van mening dat “absolute” oplossingen niet bestaan, doch dat deze moeten worden voorgesteld rekening houden met de mogelijkheden en de eigenheid van de vereniging. Onze acties worden dan ook steeds uitgevoerd in het kader van een totaalbenadering van de vereniging

Als toegevoegde waarde bieden wij een unieke combinatie van expertises, enerzijds op het vlak van de inhoudelijke werking en de eigenheid van verenigingen, en anderzijds op het vlak van de juridische en administratieve aspecten, die het verenigingsleven reglementeren.