Zonder winstoogmerk

sitemap

Welkom

Zonder winstoogmerk, niet zonder verantwoordelijkheid!

Onze diensten

Onze meerwaarde

Wat mag u van deze site verwachten?

Coaching en Counseling bij de werking

Denkoefening bij het opstarten

Waarom verenigen mensen zich?

De dynamiek van het verenigingsleven

Vrijwilligheid

Zonder Winstoogmerk!

Belangrijke keuzes

Bepaling van de DOELSTELLINGEN

Definitie van de DOELGROEP

Keuze van de NAAM

Bepalen van het LIDGELD

Organiseren van ACTIVITEITEN

Het Bestuur

Geëngageerde bestuursploeg samenstellen

Taakverdeling binnen het bestuur

Een “Dagelijks Bestuur”?

Vergadertechniek

Besluitvorming

Verslaggeving

Bestuursploeg coachen

Teambuilding: “Koester je bestuur”!

Mobiliseer talent en netwerken

De Leden

Leden werven

Leden houden

Communiceren met de leden

Inbreng van de leden

Benut meerwaarden en incentives

Vergeet niet tussentijds te herbronnen

Juridische en Administratieve begeleiding

Bij de oprichting

Statutaire aspecten

Financiën en boekhouding

Privacy - GDPR - AVG

Vereniging met “Afdelingen”

In aantocht: het nieuwe "Wetboek van vennootschappen en verenigingen"

Going Concern

Permanente bekommernissen

Jaarlijkse acties - Statutaire AV

Periodieke acties

Werken met vrijwilligers of personeel

Bij de beëindiging

Ontbinding van de vereniging

Fusie of overname

Afsplitsing

Crisismanagement

Belangenconflicten en persoonlijke agenda's

Conflicten tussen (bestuurs)leden

Parallelle communicatie

Cliëntelisme

Fraude

Uitsluiting van een lid

Bestuurscrisis: het bestuur geeft er de brui aan

Afscheuring van diensten van de vereniging

Relatieprobleem koepel en afdeling

Persrelaties

Audit

Voorafgaande briefing

Risicoanalyse

Administratieve en Juridische Audit

Audit van de werking

Hoe op onze diensten beroep doen?

Algemene uiteenzetting m.b.t. verenigingsleven

Crisismanagement - Acute interventies

Interim-management

Specifieke opdrachten en projecten

Hoe duur is goede raad

Onze toegevoegde waarde

Ervaring

Expertise

Objectiviteit

Neutraliteit

Totaalbenadering

Contact