Zonder winstoogmerk

Onze diensten

In deze site beschrijven we hoe wij verenigingen, ongeacht hun objectieven of hun dimensie, van dienst kunnen zijn bij het nastreven van hun doelstellingen. Wij willen graag bijdragen aan het gesmeerd lopen van de dagdagelijkse werking, en dit zowel op inhoudelijk vlak, als op juridisch en administratief vlak.

Naast de noodzakelijke administratieve en juridische aspecten verbonden aan het oprichten en het werken met een vereniging zonder winstoogmerk focussen wij op de eerste plaats op de dagdagelijkse gesmeerde werking van de vereniging: groepsvorming, professioneel en resultaatgericht vergaderen, motivatie van het bestuurskader en de leden, interne communicatie en zoveel andere aspecten, die essentieel zijn voor een succesvolle werking.

U kan op ons beroep doen in alle mogelijke crisissituaties, die zich ook in verenigingen kunnen (en zeker zullen!) voordoen.

En bij dat alles kan u rekenen op onze professionaliteit, onze ervaring en onze discretie.

Tenslotte geven wij u ook inzicht on de door ons voorgestelde samenwerkingsformules en in de honoraria die wij voor onze diensten voorstellen.