Zonder winstoogmerk

Onze meerwaarde

Een unieke combinatie van expertises enerzijds op het vlak van de inhoudelijke werking en de eigenheid van verenigingen en anderzijds de juridische en administratieve aspecten, die het verenigingsleven reglementeren

In de loop der jaren zijn wij operationeel geweest in tal van grote en kleine verenigingen. Hieronder waren zowel vrijetijdsverenigingen, sociale organisaties, beroepsverenigingen als grote dienstenorganisaties. Bij vele verenigingen hebben wij mee aan de wieg gestaan. Bij nog meer hebben wij bijgedragen tot het oplossen van crisissen en het structureren en optimaliseren van de werking. Hierdoor kunnen wij steunen op een gecumuleerde ervaring in diverse types van verenigingen.

Steeds hebben wij gewerkt vanuit de geest en de traditie van de vereniging, met als uiteindelijk objectief het realiseren van het maatschappelijk doel van de vereniging

Deze ervaring heeft ons in staat gesteld een grote expertise op te bouwen, zowel op administratief vlak als op vlak van de eigenheid van het verenigingsleven. Bovendien hebben we een grote ervaring en parate kennis kunnen opbouwen om snel een veelvoud van knelpunten te kunnen aanpakken.

Een bijkomende meerwaarde is dat wij een opdracht kunnen uitvoeren zonder enige vorm van betrokkenheid, in volledige neutraliteit en zonder enig eigenbelang. Evenmin worden wij gehinderd door enige emotionele betrokkenheid, en kunnen wij projecten in alle objectiviteit aanpakken.

 

Wij bieden aan verenigingen een neutrale en professionele full-service.