Zonder winstoogmerk

Wat mag u van deze site verwachten?

Onze dienstverlening is gefocust op succesvolle werking van uw vereniging, zonder juridische en administratieve aspecten uit het oog te verliezen.

Op de eerste plaats helpen we u bij de “architectuur” van uw vereniging. Nog voor er ook maar één letter van de statuten of het intern reglement geschreven is, dient u te weten welke opties u neemt voor de structuur van de vereniging en hoe u de werking ervan wenst te organiseren. Pas wanneer hierover duidelijkheid bestaat kan u beginnen met de officiële documenten en akten.

Uiteraard kan u op ons beroep doen voor de administratie zaken, niet alleen bij de oprichting, maar tijdens de volledige levensduur van de vereniging.

Eens deze kaap genomen staan wij ter beschikking voor alle mogelijke hulp en advies bij de dagelijkse werking van de vereniging.

Vanzelfsprekend kan u ook op onze expertise en ervaring beroep doen bij alle mogelijke kleine en grote incidenten of crisissen, die zich in de werking van uw vereniging kunnen voordoen.

Al deze services zijn uitvoering beschreven in deze website.

Voorkomen is beter dan genezen: aarzel zeker niet vrijblijvend contact te nemen wanneer u met een of ander probleem in uw vereniging wordt geconfronteerd: een kort overleg vóór u actie neemt kan veel problemen achteraf voorkomen