Zonder winstoogmerk

Zonder winstoogmerk, niet zonder verantwoordelijkheid!

In besturen, werkgroepen, vergaderingen, comités en verenigingen allerhande wordt door enorm veel mensen enorm veel inzet en enthousiasme geïnvesteerd om de objectieven van de vereniging te realiseren. Veel minder aandacht wordt besteed aan de organisatie, de structuur en het beheer van de vereniging zelf. Het enthousiasme en de gedrevenheid van leden en bestuursleden voor het maatschappelijk doel is vaak zo groot, dat men hiervoor minder of geen aandacht heeft.

Ook van de juridische verantwoordelijkheid, die men als lid en vooral als bestuurslid van een vereniging op zich neemt, is men vaak niet op de hoogte. En nog minder van de gevolgen en de juridische impact, die deze verantwoordelijkheid voor een individuele persoon kan hebben.

Dezelfde gedrevenheid door de doelstellingen heeft ook tot gevolg dat leden en bestuursleden zich vaak niet bewust zijn van de groepsprocessen, die in de schoot van de vereniging tot ontwikkeling komen. Men stelt zich zelden de vraag wat leden drijft tot engagement, welke de motivatoren zijn tot het opnemen van een bestuursmandaat. Vaak zijn ook de doelstellingen van de vereniging niet zuiver omschreven, zodat de leden deze elk op een persoonlijke en vaak verschillende wijze kunnen invullen.

Dergelijk engagement en inzet voor onze samenleving verdient het dat aan deze aspecten meer aandacht wordt besteed: een vereniging moet er op de eerste plaats voor zorgen dat haar leden en bestuurskader zich geïnformeerd, beschermd en veilig voor het maatschappelijk doel kunnen inzetten.

Daarnaast is een basiskennis van motivatoren en groepsprocessen binnen de vereniging een sleutel tot een groter succes en effectievere werking.